Όροι Συμμετοχής/Terms of Participation 6ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος

Προκήρυξη
του 6ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2017
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Notice
of the 6th International Youth Festival of Ancient Drama in Ancient Messene (2017)
DOWNLOAD THE NOTICE

Annonce
6ième Festival Juvénile International de Drame Ancien, Ancien Messini 2017
DOWNLOAD THE ANNONCE

Ausschreibung
für das 6. internationale Jugendfestival des antiken Dramas – Antike Messini 2017
DOWNLOAD DIE NACHRICHT

Έντυπα Συμμετοχής / Entry Forms
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / DOWNLOAD THE ENTRY FORMS