6ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, Αρχαία Μεσσήνη 2017

Ο Δήμος Μεσσήνης διοργανώνει από 28 Μαρτίου έως 7 Απριλίου 2017 το «6ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2017» στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Το Φεστιβάλ επικεντρώνεται στην παρουσίαση έργων αρχαίου ελληνικού ή λατινικού δράματος (τραγωδίας ή κωμωδίας), δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και σκοπός του είναι η ουσιαστική – βιωματική επαφή των νέων με το αρχαίο δράμα και με την πολιτιστική κληρονομιά.

Το Φεστιβάλ απευθύνεται σε θεατρικές ομάδες των σχολείων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν. Κάθε θεατρική ομάδα θα απαρτίζεται αποκλειστικά από μαθητές/σπουδαστές, ο αριθμός των οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 άτομα και θα πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογο αριθμό εκπαιδευτικών, όπως αυτός ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως εξής:

Α’) κατά την Α΄ φάση θα γίνει η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Φεστιβάλ από τις ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν θεατρικές ομάδες (καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016) και

Β’) κατά την Β’ φάση θα γίνει η οριστική αίτηση συμμετοχής στο Φεστιβάλ από τα σχολεία που θα έχουν επιλεγεί και ειδοποιηθεί σχετικά από τους διοργανωτές (καταληκτική ημερομηνία υποβολής οριστικής αίτησης: Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017).

Πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ, τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής σε αυτό καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στους διοργανωτές από τα ενδιαφερόμενα σχολεία βρίσκονται αναρτημένα στο παρόν ιστολόγιο: http://ancientmessenefestival.blogspot.gr/ (φάκελος: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

Οι θεατρικές ομάδες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν για την συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017.

Διευκρινίσεις παρέχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης στα τηλέφωνα: 27223 60116 (κα Χ. Αθανασοπούλου) και 27223 60176 (κα Β. Καρδάση) και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:
xathanasopoulou@messini.gr – vkardasi@messini.gr

Περισσότερες πληροφορίες / More information

 

6th International Youth Festival of Ancient Drama. Ancient Messene 2017 (28th March – 07th April 2017)

Τhe Municipality of Messene is organizing from 28th March to 07th April 2017 the 6th International Youth Festival of Ancient Drama in Ancient Messene.

The International Youth Festival of Ancient Drama takes place primarily at the “Odeon” in Ancient Messene, Greece. The festival focuses on the presentation of works of ancient Greek or Latin drama (tragedy or comedy) by students, it does not have a competitive nature and its purpose is the essential – experiential contact of young people with ancient drama and cultural heritage.

Participation in the festival is reserved exclusively for theater groups of Secondary schools, Colleges, Theatrical Schools, Institutes and Universities of Greece and other countries. The members of theater groups from Greece and other countries should be exclusively students or young students. The number of participating students should not exceed 20 people and will be accompanied by one (1) to a maximum of two (2) teachers or attendants.

The submission of applications will take place in two phases, as follows:

A) during the first phase theater groups interested in participating should indicate their interest (deadline for expressions of interest: Wednesday, November 30, 2016) and

B) during the second phase there will be the definitive application for participation in the Festival (deadline for submission of the final application: Friday, January 20, 2017).

Information about the festival, the procedure and the conditions for participation as well as the necessary forms to be completed and sent to the organizers by the interested theater groups are posted on this blog: TERMS OF PARTICIPATION.

The theater groups selected will be notified of their participation by February 03, 2017.

For further information:
tel: (+30)27223 60116 (Ms. Athanasopoulou) or (+30)27223 60176 (Ms. Kardasi)

e-mail to:      xathanasopoulou@messini.grvkardasi@messini.gr

Περισσότερες πληροφορίες / More information

Αναρτήθηκε το πρόγραμμα του 6ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος

6ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2017
6th International Youth Festival of Ancient Drama. Ancient Messene 2017

Εκκλησιαστήριον/Odeon, 28/3 – 06/4/2017


ΜΑΡΤΙΟΣ/MARCH

Τρίτη, 28
09:30: Τελετή Έναρξης
10:00: Λύκειο Μεσσήνης, Εκκλησιάζουσαι, Αριστοφάνη

Τετάρτη 29
10:00: Γυμνάσιο & Λύκειο Μολάων & Λύκειο Έλους, Κύκλωψ, Ευριπίδη

Πέμπτη 30
09:30: Γυμνάσιο & Λύκειο Πεταλιδίου, Εκκλησιάζουσαι, Αριστοφάνη
11:00: 1ο Λύκειο Αμαλιάδας, Αγαμέμνων, Αισχύλου

Παρασκευή 31
09:30: 2ο Λύκειο Μοσχάτου & Εσπερινό Λύκειο Καλλιθέας, Αντιγόνη, Σοφοκλή
11:00: Δέσκειο Γυμνάσιο Πάργας, Επτά επί Θήβας, Αισχύλου

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ/APRIL

Δευτέρα, 3
09:30: 11ο Λύκειο Περιστερίου, Νεφέλες, Αριστοφάνη
11:00: 1ο Γυμνάσιο Σύρου, ΓΕ.Λ. Σύρου & ΕΠΑ.Λ. Σύρου Εκκλησιάζουσαι, Αριστοφάνη

Τρίτη 4
09:30: 7ο Γυμνάσιο & 4ο Λύκειο Κέρκυρας, Ιππείς, Αριστοφάνη
11:00: University College London, Αντιγόνη, Σοφοκλή στα αγγλικά

Τετάρτη 5
09:30: Εκπαιδευτήρια Μπουγά (Γυμνάσιο & Λύκειο), Άλκηστις, Ευριπίδη
11:00: 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Καλύμνου, Άλκηστις, Ευριπίδη

Πέμπτη 6
09:30: Royal Academy of Dramatic Art (London)
Prometheus Bound (Προμηθεύς Δεσμώτης), Αισχύλου στα αγγλικά
11:00: Τελετή Λήξης